Arhitektonsko projektiranje, Konzervatorski istražni radovi i dokumentacija
Strojarsko projektiranje, FIDIC projekti, Hidrauličke analize cjevovoda

Stručni nadzor i konzalting, Energetska učinkovitost

horizontal rule
Izbornik
 • Strojarsko projektiranje
 • arhitektonsko projektiranje
 • energetski pregledi
 • energetsko certificiranje
 • Ravnalo
 • Šestar
 • hidro
 • hidro
 • hidro
 • hidro
 • hidro
 • sondiranje
 • proizvodna hala
 • Pročelje
 • Stupovi

Konzervatorska dokumentacija

Tvrtka kao i njeno stručno osoblje posjeduje lincencu Ministarstva kulture Republike Hrvatske za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja se odnosi na:

– istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra,
– dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te
– izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta na nepokretnom kulturnom dobru.

Za zgrade koje su upisane u Registar kulturnih dobara (zgrade pod konzervatorskom zaštitom) izrađujemo arhitektonske snimke postojećeg stanja, provodimo istražne konzervatorske radove, izrađujemo konzervatorske studije kao i idejne, glavne te izvedbene projekte za novu namjenu.

Za obnovu zgrade koja je upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara, ili se nalazi u zaštićenoj zoni, ili vam je jednostavno želja obnoviti nekadašnji izgled pročelja, izradit ćemo svu potrebnu konzervatorsku i arhitektonsku dokumentaciju te ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.

Do sada smo izradili niz elaborata konzervatorskih istražnih radova, konzervatorskih studija te idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za crkve, dvorce, palače te druge zgrade sa statusom kulturnog dobra. Na tim projektima objedinjujemo znanje o povijesti građevine kao i povijesnim načinima gradnje te suvremene principe arhitektonskog projektiranja uz poseban naglasak na energetsku učinkovitost.

Cjelokupni proces od istražnih konzervatorskih radova do izrade projekata za novu namjenu provodimo uz suradnju s nadležnim Konzervatorskm odjelima Ministarstva kulture.

Izrada: Ofir d.o.o.

Sva prava pridržana 2024. - Hidroenerga d.o.o.