Arhitektonsko projektiranje, Konzervatorski istražni radovi i dokumentacija
Strojarsko projektiranje, FIDIC projekti, Hidrauličke analize cjevovoda

Stručni nadzor i konzalting, Energetska učinkovitost

horizontal rule
Izbornik
 • Strojarsko projektiranje
 • arhitektonsko projektiranje
 • energetski pregledi
 • energetsko certificiranje
 • Ravnalo
 • Šestar
 • hidro
 • hidro
 • hidro
 • hidro
 • hidro
 • sondiranje
 • proizvodna hala
 • Pročelje
 • Stupovi

Energetska učinkovitost

Naše projekte oblikujemo prema najnovijim saznanjima iz područja energetske učinkovitosti i racionalne uporabe energije. Ukoliko želite poboljšati energetska svojstva svoje već postojeće zgrade, možemo vam ponuditi izradu analize mogućnosti za racionalnu uporabu energije kao i izradu projekata energetske obnove koji uključuju obnovu građevinskih dijelova zgrade kao i ugrađenih termotehničkih sustava. Stalnim usavršavanjem stručnog znanja i praćenjem modernih tehnologija gradnje i tehničkih sustava unutar zgrada već vas danas uvodimo u izgradnju zgrada za održivu budućnost.

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije su održivi izvori energije koji se mogu „obnavljati“ (točnije rečeno: na raspolaganju su neograničeno prema ljudskim pojmovima) te svojom uporabom u realnom vremenu ne doprinose iscrpljivanju samog izvora. Obnovljivi izvori energije su dakle neiscrpni prema ljudskim standardima. Danas se sve više koriste zbog svoje relativne neškodljivosti prema okolišu. Najčešće se koriste energije vjetra, sunca, vode, zemlje, biomasa, bioplin itd. Nasuprot ovima, fosilna goriva (nafta, ugljen i plin, nuklearna energija) nisu beskonačno raspoloživa te je izvjesno njihovo skorašnje potpuno iscrpljivanje pri čemu svojim izgaranjem dodatno emitiraju i polutante koji svakodnevno povećavaju zagađenost prirodnog okoliša.

Tvrtka HIDROENERGA ima iskustvo u izradi tehno-ekonomskih analiza mogućnosti primjene te projektiranju sustava za iskorištavanje geotermalne energije, dizalica topline, solarnog grijanja, solarnog hlađenja, izmjenjivača topline tla, zraka itd. Zagovornici smo primjene obnovljivih izvora energije gdjegod je to moguće te u obliku u kojem ima najveću učinkovitost za svakog pojedinačnog investitora. Međutim, sve ovo nakon detaljnih analiza i uz puno uvažavanje tehničko-ekonomskih uvjeta svakog pojedinačnog slučaja.

U mogućnosti smo vam ponuditi sljedeće stručne usluge:

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i obavezno ga trebaju posjedovati postojeće zgrade javne namjene i sve novoizgrađene zgrade. Od 01.07.2013. energetski certifikat moraju imati zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi) koji se prodaju.

Energetski certifikat je dokument koji klasificira zgrade na temelju energetskog svojstva zgrade što je izračunata ili izmjerena količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade, a koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje. Stanovanje u građevinama lošijeg energetskog razreda će biti skuplje, zbog povećanih troškova za potrošenu energiju, ali i manje ugodno zbog temperaturnih oscilacija. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade. Te vrijednosti ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici, jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

Energetski certifikat omogućava kupcu nekretnine uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja te može značajno utjecati na cijenu nekretnine odnosno njenu tržišnu konkurentnost.  
Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda te se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Ishođenje uporabne dozvole nije moguće bez izdanog energetskog certifikata, a bez nje nije moguć upis nekretnine niti vlasnika.

Za postojeće zgrade energetsko certificiranje uključuje detaljni energetski pregled zgrade i detaljan pregled dokumentacije koju je potrebno dostaviti certifikatoru. Energetski certifikat takve zgrade uključuje mjere poboljšanja energetskih svojstava zgrade. Kvalitetno izrađen energetski certifikat može biti odlična podloga za pokretanje projekta energetske obnove zgrade.

Energetsku certifikaciju provode ovlašteni inženjeri, a obuhvaća: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata prvi je i važan korak za uspješnu provedbu energetske obnove, te predstavlja priliku za ozbiljnu stručnu analizu i ustanovljavanje potencijala energetske učinkovitosti u zgradama.

U pokretanju projekta energetske obnove važan je integralni pristup i cjelovito sagledavanje mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti, te odabir onog energetskog koncepta koji rezultira najvećim uštedama uz prihvatljiv period povrata ulaganja.

(4) Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezina posebnog dijela.

Izrada: Ofir d.o.o.

Sva prava pridržana 2022. - Hidroenerga d.o.o.