Arhitektonsko projektiranje, Konzervatorski istražni radovi i dokumentacija
Strojarsko projektiranje, FIDIC projekti, Hidrauličke analize cjevovoda

Stručni nadzor i konzalting, Energetska učinkovitost

horizontal rule
Izbornik
 • Strojarsko projektiranje
 • arhitektonsko projektiranje
 • energetski pregledi
 • energetsko certificiranje
 • Ravnalo
 • Šestar
 • hidro
 • hidro
 • hidro
 • hidro
 • hidro
 • sondiranje
 • proizvodna hala
 • Pročelje
 • Stupovi

Strojarsko projektiranje i nadzor

Stručno osoblje tvrtke ima gotovo 20-godišnje iskustvo projektiranja strojarskih hidrotehničkih sustava (pitka voda / otpadna voda / navodnjavanje), strojarskih termotehničkih sustava (HVAC – grijanje / ventilacija / klimatizacija, plin, komprimirani zrak, obnovljivi izvori energije itd.) te energetskih objekata (bioplinska postrojenja i biomasa) kao i obavljanja stručnog nadzora u graditeljstvu. Kroz stalno stručno usavršavanje težimo postizanju prepoznatljive poslovne izvrsnosti. Uz strojarsko projektiranje i stručni nadzor možemo vam ponuditi provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje jednostavnih i složenih građevina te integrirano arhitektonsko projektiranje.

Tvrtka HIDROENERGA d.o.o. vam nudi izradu optimizirane strojarske tehnološko-tehničke projektne dokumentacije, stručni nadzor nad izvođenjem te energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada uz uspješnu primjenu novih tehnologija i znanja. Usluge nudimo korištenjem naprednog računalnog softwarea te programskih paketa.

Relevantna tehnička područja

Strojarsko projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih postrojenja i instalacija uspješno implementiramo u zajednički kvalitetni proizvod s ostalim strukama u graditeljstvu, a općenito obuhvaćamo sljedeća tehnička područja:

• zdenci, vodocrpilišta, vodospreme, vodotornjevi – crpljenje i doprema vode, tehnologija, priprema i obrada pitke vode

• uređaji za pročišćavanje otpadnih voda – tehnologija obrade, strojarsko tehnološka oprema i ugradnja (klasični uređaji, SMR, MBR i RO – reverzna osmoza)

• stanice za podizanje tlaka na vodoopskrbnim sustavima

• stanice za dodezinfekciju pitke vode

• crpne stanice otpadnih voda i pripadajuća tlačna oprema

• crpne stanice i sustavi za navodnjavanje većih kapaciteta

• infrastrukture pristaništa brodova i luka te industrijskih i gospodarskih zona (vodovod,odvodnja, plinofikacija)

• brane

• postrojenja i instalacije za grijanje, hlađenje, ventilaciju / klimatizaciju (GViK)

(životinjske farme, trgovački centri, poslovne zgrade, bolnice i socijalne ustanove, višestambeni objekti, školske zgrade, centar za kontrolu prometa na autocesti, tvornice i procesna industrija, crkve i samostani, zgrade stare gradnje pod konzervatorskom zaštitom, obiteljske kuće i ostalo prema potrebama investitora)

• obnovljivi izvori energije

(solarna postrojenja za grijanje, hlađenje i pripremu PTV, Fotovolt 1, 2 i 3, dizalice topline, Elaborati uštede topline i toplinske zaštite, energetske i tehno-ekonomske analize isplativosti: urbane vile različitih tehnoloških zahtjeva, tvorničke hale, hoteli, Reformatorska crkva itd.)

• bioplinska postrojenja

• postrojenja i instalacija prirodnog plina, ukapljenog naftnog plina i medicinskih plinova

• provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada

Izrada: Ofir d.o.o.

Sva prava pridržana 2021. - Hidroenerga d.o.o.